Điều kiện để được xin visa cho người nước ngoài vào Việt Nam

08/10/2020 Tuấn Phát

Tôi có một người bạn ở Anh sắp sang Việt Nam du lịch khoảng 3 tháng, bạn cho tôi hỏi quy định của Việt Nam về thủ tục xin visa Việt Nam. Rất mong được luật sư tư vấn giúp bạn tôi. Cảm ơn bạn ls!

– Thông tư 31/2015 / TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, thẻ tạm trú, cấp phép xuất nhập cảnh, định cư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư số 219/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

2. Luật sư tư vấn:

Thị thực (tiếng Anh: Visa) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Người nước ngoài là người có giấy tờ có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

2.1. Hiệu lực và hình thức thị thực

Căn cứ Điều 7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực có giá trị và hình thức như sau:

– Thị thực có giá trị một hoặc nhiều lần và không được chuyển mục đích.

– Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha mẹ hoặc người giám hộ.

– Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp riêng.

2.2. Điều kiện xin visa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Theo quy định tại Điều 10 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hộ chiếu hoặc giấy thông hành quốc tế.

– Không thuộc các trường hợp chưa được phép nhập cảnh.

– Được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp sau đây khi xin visa phải có các giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:

– Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư vào Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

– Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có Giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;

– Người nước ngoài vào làm việc phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

– Người nước ngoài vào học phải có văn bản tiếp nhận của trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.

2.3. Hồ sơ cần chuẩn bị để xin visa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Đơn đề nghị cấp thị thực theo mẫu do Bộ Công an ban hành tại Thông tư số 04/2015 / TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. kể cả:

– Tờ khai cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5);

– Bản sao hộ chiếu và hộ chiếu bản chính để đối chiếu;

– Bản sao giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh Việt Nam.

2.4. Thủ tục và thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin thị thực

Căn cứ Điều 17, 18, 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, bạn nộp tại Phòng quản lý xuất nhập khẩu. cảnh tại Việt Nam hoặc cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền cấp thị thực (kể cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự).

2.5. Phí xin visa cho người nước ngoài vào Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư số 219/2016 / TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thì lệ phí cấp thị thực như sau :

Visa có giá trị một lần 25 USD / chiếc
Visa có giá trị nhiều lần:
a) Có giá trị lên đến 03 tháng 50 USD / chiếc
b) Loại có giá trị từ 03 tháng đến 06 tháng 95 USD / chiếc
c) Loại có giá trị từ 06 tháng đến 01 năm 135 USD / chiếc
d) Loại có giá trị từ 1 năm đến 2 năm 145 USD / chiếc
e) Loại có giá trị từ 2 đến 5 năm 155 USD / chiếc
g) Thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) 25 USD / chiếc

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua   số điện thoại đường dây nóng1900.3498  để được giải đáp.

Vé Máy Bay Khuyến Mãi